FORBUDT ARKÆOLOGI

                                 
Michael Cremos hjemmeside

Køb bogen her

Forbudt Arkæologi
af Dr. Michael Cremo og Dr. Richard Thompson
udgivet af Skou & Asmark, 2006
ISBN 87-991496-0-5
Fås i alle boghandler og på Internettet

I Forbudt Arkæologi påstår de to amerikanske forskere Dr. Michael Cremo og Dr. Richard Thompson, at der over hele verden er gjort arkæologiske fund af moderne mennesker (Homo sapiens) fra tider, hvor de fleste forskere slet ikke kan forestille sig muligheden af, at der kan have levet mennesker. I Forbudt Arkæologi fremlægger Cremo og Thompson deres resultater af otte års systematisk gennemgang af arkæologiske fund fra de sidste 150 år og konkluderer, at der må have levet  mennesker som os for både 10 og 20 millioner år siden og sikkert endnu længere tilbage. 

Bogen fortæller, hvordan det videnskabelige samfund i de første årtier efter Charles Darwins udgivelse af Arternes Oprindelse i 1859 ikke var nået til nogen enighed om menneskets alder. Videnskabsmændene var delt i to lejre, hvor den ene favoriserede en høj alder, imens mennesket ifølge den anden opfattelse kun havde eksisteret i 50-100.000 år.

Omkring århundredeskriftet svingede den generelle opfattelse over til fordel for den yngre alder. Imidlertid havde tilhængerne af den ældre opfattelse gjort talrige arkæologiske fund, der faktisk tydede på mennesker i tidsaldre for millioner af år tilbage i tiden. Hvad blev der af disse fund, hvorfor blev de glemt, og hvorfor kender ingen til dem i dag? Ifølge Cremo og Thompson var der ikke noget i vejen med disse fund – de passede blot ikke længere ind i et videnskabeligt etablissements opfattelse. 

Hvad mere er, er der også 20. århundrede helt frem til nutiden gjort mange fund, der støtter den samme konklusion, nemlig at der er spor af moderne mennesker snesevis af millioner år tilbage i tiden. Disse fund bliver også gennemgået i Forbudt Arkæologi.

Cand. scient. i biologi Kristian Østergård:
"Bogen er dybt original. Den består af 70 % arkæologi, 3% konspirationsteori, 12% videnskabshistorie, 10% geologi og resten udgøres af en række spændende historier tilsat lidt gammelt historisk støv.

Bogen er en lang og spændende vandring fra det ene arkæologiske fund til det andet. Konklusionen er altid den samme: fundene viser, at moderne mennesker har levet i langt ældre tider end evolutionsteorien kan acceptere. Det er med en tristhed at få indblik i, hvordan evolutionsteorien får forskere til at klippe hele fødder af for at beholde det menneskelige stamtræ og eget renommé intakt.

Michael Cremo lokker os igennem et utal af udgravninger med spor af menneskelig aktivitet. Ældgamle ridsede knogler og flinteredskaber, som kun kan bortforklares med et ufleksibelt sind og en stædig fastholdelse af den gængse lærdom om menneskets udvikling. Indrømmet, jeg var selv ret skeptisk, da jeg gik i gang, for jeg har efterhånden læst mange røverhistorier, når emnet falder på skabelse og evolution. Når bogen fortsætter med at grave stenfigurer, redskaber, kopper, mortere eller mærkelige jernkugler, så ligner en fortsat afvisning mere og mere stivnakkethed, for argumenterne er overvældende, for genstandene er utvivlsomt fundet i lag, der er langt ældre end det mest primitive menneske. Læsestillingen ændres langsomt fra tilbagelænet til foroverbøjet, og kaffen bliver drukket kold for at undgå afbrydelsen med at hente nye forsyninger. Alt er dokumenteret med findesteder, aldre, personer og korrespondancer, der giver et yderst sjældent indblik i den menneskelige urhistorie...

...Den største kvalitet ved bogen er at den lader læseren være i fred og tænke selv. Det er så befriende at blive fri for at belemres med forfatterens færdigtyggede holdninger om korrupt videnskab, og uærlige videnskabsmænd der er led i en konspiration imod skabelsen. Det ser vi desværre for ofte i darwinkritiske bøger.  I stedet for præsenteres vi for en beskrivelse af udgravninger og historien bag opdagelsen og dertil bliver vi introduceret til den geologi, der skal til for at forstå kontroverserne."

*

Cand.jur. Poul Hoffmann:
"Det er et imponerende og meget påskønnelsesværdigt arbejde, Leif Asmark Jensen har gjort med sin oversættelse til dansk af Michael Cremo og Richard L .Thompson "The Hidden History of the Human Race", den forkortede populærudgave af forfatternes mammutværk "Forbidden Archeology", som første gang udkom i USA i 1993. Bogen er en grundig redegørelse for mere end hundrede arkæologiske fund, der dokumenterer hinsides al tvivl, at de gængse forestillinger om menneskeslægtens historie, som udviklingslæren har fostret, er forkerte og kassable; at det materiale, som disse forestillinger er bygget på, er uholdbart og tit nok parodisk; og at der bag misèren ligger mentale mekanismer af en art, som gør store dele af det videnskabelige establishment utroværdigt.

*

"Meget anbefalet læsning..."  Günther Momsen, Ph.D. i biokemi, Bisbebjerg Hospital